Cytomegalovirus of CMV is een virus dat ongevaarlijk is voor de meeste kinderen en volwassenen. Voor het ongeboren kind, dat nog geen ontwikkeld immuunsysteem heeft, kan een infectie met CMV tijdens de zwangerschap ernstige gevolgen hebben. Dit virus wordt beschouwd als één van de belangrijkste oorzaken van niet-erfelijke doofheid en mentale handicaps.


CMV tijdens de zwangerschap

Men schat dat tijdens 1 tot 2 procent van de zwangerschappen een infectie van de foetus met CMV optreedt, daarmee is CMV het virus dat meest frequent wordt doorgegeven aan het ongeboren kind.

Besmetting met CMV tijdens de zwangerschap

CMV wordt enkel overgedragen door direct contact via lichaamsvocht zoals speeksel of urine. Het virus wordt niet als zeer besmettelijk beschouwd maar omdat heel wat jonge kinderen ermee besmet zijn wordt het toch snel overgedragen in crèches en kleuterklassen, en binnen een jong gezin. Wie met kinderen werkt en een besmetting wil voorkomen moet er dus een perfecte hand-hygiëne op na houden. CMV is de hoofdreden waarom bijvoorbeeld zwangere kleuterleidsters onmiddelijk uit de klas worden gehaald.

CMV tijdens de zwangerschapHoe kan je besmetting voorkomen?

Wanneer je met jonge kinderen werkt als bijvoorbeeld kleuterleidster of kinderverzorgster dan vraag je moederschapsbescherming aan. Je krijgt dan met inspraak van de arbeidsgeneesheer tijdens de zwangerschap een andere taak toegewezen of je moet thuisblijven.

Wanneer je al kinderen hebt of occasioneel met (jonge) kinderen in contact komt was dan regelmatig je handen. Het virus is niet besmettelijk via de lucht maar komt onder andere voor in speeksel, uitwerpselen en traanvocht.
Besef dat je regelmatig in contact komt met het virus en schenk dus extra aandacht aan persoonlijke hygiëne, vooral regelmatig handen wassen met zeep en water is belangrijk. Is dit moeilijk op de werkvloer dan kan je bij de apotheker kleine flesjes met desinfecterende handgel kopen

Wanneer je zelf besmet wordt met CMV tijdens de zwangerschap dan wil dit nog niet zeggen dat ook je kindje besmet is, er is ongeveer 30 procent kans dat het virus de foetus bereikt. Bij een CMV infectie van de foetus spreekt men soms van een perinatale CMV besmetting, dit is om aan te geven dat het gaat om een besmetting vóór de geboorte.

Symptomen CMV tijdens de zwangerschap

Meestal zal je een CMV infectie niet ondervinden, er zijn weinig of geen symptomen bij gezonde volwassenen of kinderen. Je voelt je hooguit wat meer vermoeid, hebt last van een droge keel. In sommige gevallen kunnen symptomen optreden die vergelijkbaar zijn met die van klierkoorts: vermoeidheid, pijnlijke spieren, lichte koorts en gezwollen klieren.

Helaas allemaal symptomen die, zeker tijdens een zwangerschap, niet echt specifiek zijn en dus weinig reden tot ongerustheid.
CMV tijdens de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor mensen bij wie het immuunsysteem niet goed werkt zoals AIDS patienten of mensen die een transplantatie ondergingen, of dus ook bij een foetus die nog niet over een ontwikkeld immuunsysteem beschikt.

CMV tijdens de zwangerschap

Wanneer je tijdens de zwangerschap besmet raakt met CMV dan is er ongeveer 30 procent [1] kans dat het virus de foetus bereikt. Indien het virus de foetus bereikt is er een gemiddelde kans van 10 procent [1,2] dat er symptomen zijn bij het pasgeboren kind:

  • laag geboortegewicht
  • microcephalie (te kleine schedelomvang)
  • problemen met lever en/of milt
  • (zichtbare) problemen met de ogen; let wel gezichtsproblemen en gehoorproblemen kunnen niet altijd onmiddelijk bij de geboorte worden vastgesteld
  • epileptische aanvallen
  • overlijden

Het risico op ernstige complicaties, die dus van bij de geboorte zichtbaar zijn, is het grootst bij een CMV infectie tijdens de eerste helft van de zwangerschap.

Soms zijn er bij de geboorte nog geen problemen maar treden die pas op latere leeftijd op. Naar schatting 10 tot 15 procent [2] van de kinderen bij wie geen symptomen te zien waren kort na de geboorte ontwikkelt later gehoorproblemen, in zeldzame gevallen treden ook gezichtsproblemen of leerstoornissen op. Problemen met het gehoor, in het ergere geval doofheid, zijn de meest voorkomende gevolgen van een perinatale CMV infectie.

Na de geboorte wordt een urinestaal genomen bij je kindje, hieruit zal snel blijken of het besmet werd met CMV en of er op latere leeftijd problemen kunnen optreden als gevolg van deze infectie. Het is belangrijk dat je kinderarts op de hoogte wordt gesteld van de perinatale CMV besmetting, je kind kan dan beter opgevolgd worden voor onder andere gehoorproblemen. Zo kan tijdig worden ingegrepen indien dit nodig zou zijn.

De meeste gynaecologen testen bij het begin van de zwangerschap of je reeds antistoffen hebt voor CMV. Indien je antistoffen hebt dan betekent dit dat je vroeger reeds besmet werd met het virus, het risico dat je dan bij een nieuwe besmetting het virus aan je kind doorgeeft is erg klein (maar niet onbestaande).

CMV en gehoorverlies

Uit onderzoek [3] blijkt dat CMV verantwoordelijk is voor maar liefst één derde van de gevallen van doofheid of slechthorendheid. Enkele weken na de geboorte kan men een uitgebreide gehoortest uitvoeren, bv. een BERA gehoortest. Deze tests gaan meestal heel wat verder dan de test uitgevoerd door Kind en Gezin.

Gehoorverlies veroorzaakt door CMV tijdens de zwangerschap is meestal progressief wat betekent dat het kan verergeren met de leeftijd, en het is dus mogelijk dat je kind maar een merkbaar gehoorprobleem ontwikkelt op latere leeftijd. Een goede opvolging tijdens de eerste levensjaren van je kind is dan ook zeer belangrijk, zo komen gehoorproblemen tijdig aan het licht en kan een aangepaste behandeling of begeleiding gestart worden. Breng je kinderarts dus op de hoogte van het risico zodat deze op regelmatige tijdstippen een gehoortest kan uitvoeren.

Behandeling CMV tijdens de zwangerschap

Er bestaat momenteel geen medicatie om CMV tijdens de zwangerschap te behandelen. Tevens bestaat er nog geen vaccin. Ontwikkeling hiervan staat nog in de kinderschoenen.

Bronnen / meer informatie
[1] GOOSSENS L., TEMMERMAN M., VANHAESEBROUCK P., Perinatale Cytomegalovirusinfectie, Tijdschrift voor Geneeskunde 2003, 10:673-679
[2] What Everyone Should Know About CMV (brochure, Engels)
[3] Persbericht – Een op vijf congenitale CMV-infecties leidt tot gehoorverlies

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:bye:
 
:bye:
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:scratch:
 
:scratch:
:wacko:
 
:wacko:
:yahoo:
 
:yahoo:
B-)
 
B-)
more...